expositieruimte

GALERIE

In galerie Agan is een museale collectie keramiek aanwezig, die een overzicht geeft van het keramisch werk en tekeningen van 1960 tot en met 1997 van Ben van Renssen.

 

De museale collectie hebben we vanaf 2009, na het uiteenvallen van de collectie van de bekende Nederlandse keramiekverzamelaar van Achterbergh, mede door restauratie, aangevuld tot een grote collectie.

 

Deze collectie is verder uitgebreid door schenkingen en aankoop van particulieren, overheden en culturele organisaties. Dezen hebben ook bijgedragen aan de opzet van ons uitgebreide (digitaal) foto-archief.

 

Tevens organiseren wij wisselende exposities van recent keramisch werk en tekeningen van Paula Meier en Ben van Renssen.

 

Galerie Agan vervult een educatieve functie en beschikt over studieruimtes, studiemateriaal en brengt publicaties uit.