Paula Meier

Paula Meier heeft met de stimulans van Ben van Renssen sinds 1997 een grote interesse voor keramiek ontwikkeld. Ben van Renssen heeft zijn grote kennis en vaardigheden op het gebied van keramiek aan haar doorgegeven en haar in hun samenwerking gestimuleerd.

Paula heeft veel systematisch technisch en proefondervindelijk onderzoek naar materiaal en technieken gedaan voor ze begon met het maken van keramiek. Ze brengt vernieuwingen aan vanuit haar eigen visie en ontwikkelt nieuwe en hernieuwde uitingsvormen. Daarbij kiest ze principieel voor het zelf ontwerpen en maken van keramiek.

De natuur en omgeving, de cultuurgeschiedenis en het landschap in Zuid-Frankrijk vormen een belangrijke bron van inspiratie. Met haar ervaring als opbouwwerker en keramist draagt ze vanuit haar engagement bij aan de opzet van een keramische vredeswerkplaats in Srebrenica.

Ben van Renssen

Ben van Renssen is sinds 1964 werkzaam als zelfstandig keramist en vormgever. Hij maakt keramiek in alle toepassingsvormen van draaien tot en met boetseren en het opbouwen met platen. Steeds opnieuw werkt Ben in periodes aan een bepaald thema.

Het is en blijft voor hem vanzelfsprekend om keramiek te maken, waarbij het proces van poeder tot en met het eindproduct keramiek hem blijft fascineren. Zijn werk is gekenmerkt door het experimentele en explosieve karakter, waarbij hij diverse technieken met beheersing toepast.

Ben maakt werk dat een samenhang tussen vorm en (getekend) onderwerp heeft en hij heeft zijn eigen en bijzondere decoratietechniek ontwikkeld. Hij maakt zowel klein werk, kleine plastieken als groter monumentaal werk en abstracte geometrische of organische vormen, ook in combinatie met andere materialen. 

De ontwikkelingen en gebeurtenissen in de samenleving zijn een uitgangspunt voor zijn geëngageerde werk. Met het doel een blijvend aandeel te leveren aan keramiek heeft Ben een kunstenaarsboek over zijn eigen werk gemaakt. Ben hecht veel belang aan doorgeven. Met zijn ervaring als docent en gedreven keramist draagt hij bij aan de opzet van een keramische vredeswerkplaats in Srebrenica.